یکی از زیورآلاتی که از گذشته تا به امروز بسیار مورد طرفدار و استفاده بانوان و همینطور آقایان قرار میگرفت النگو طلا بود، که البته بیشتر در قشر مرفه و ثروتمند جامعه دیده میشد.

النگو طلا غالباً نواری باریک از جنس طلا است که پهنای آن از کمتر از نیم سانتی متر تا بیشتر از 2 سانتی متر میباشد و برای زینت بخشیدن به دور مچ دست استفاده میشود.