حلقه ازدواج قدیمی ترین و همچنین جهانی ترین نماد ازدواج میباشد. برای اولین بار مصریان اولین حلقه ها را از جنس چرم برای دست خانم ها ساختند که نمادی از وفاداری و جاودانگی بود.

شکل دایره ای حلقه ازدواج، نشان دهنده کمال و عشق بی پایان، و دایره نماد کمال و تمامیت است. استفاده از شکل دایره در حلقه های ازدواج به معنای کامل شدن زندگی یک فرد میباشد.