شواهد نشان میدهد که اولین بار در مصر باستان انگشترها از مهرها الهام گرفته و بوجود آمدند. صاحبان قدرت از مهرهای برجسته و به تدریج انگشتر طلا بعنوان امضاء خود استفاده میکردند.

کم کم انگشتر طلا در میان اکثر مردم رواج پیدا کرد و از آن برای مراسم و منظورهایی خاص مانند حلقه نامزدی، حلقه ازدواج و …. استفاده شد و امروزه یکی از زیورآلات پرمصرف و همیشه همراه اکثر افراد میباشد.