روند کاری بعد از سفارش من به چه صورتی میباشد؟

درصورتی که روند سفارش و پرداخت آنلاین انجام شود و ساعت سفارش قبل از ساعت 12:00 ظهر همان روز باشد مرسوله شما به واحد ارسال ارجاع داده میشود و به صورت نرمال توسط موارد بالا به سمت مقصد هدف ارسال میشود.
اگر سفارش شما بعد از ساعت ذکر شده ثبت شده باشد مراحل ارسال به روز بعد موکول میگردد.