چگونه از اصالت کالاهای مدرن گلد مطمئن شویم؟

تمام محصولات موجود در مدرن گلد دارای لیبل شاهپرک بوده که نشانگر اصالت کالاست ، و این نکته حائز اهمیت است که تمامی محصولات موجود در مدرن گلد از کمپانی های معتبر و شناخته شده به صورت مسقیم تامین میشود.

در صورت مشاهده مغایریت محصول ارائه شده با تصوایر محصول در سایت بدون تاخیر محصول را عودت و وجه خود را پس خواهید گرفت.