آیا می توانم سفارش خود را تغییر یا لغو کنم ؟

بله ، اما این امر برای سفارش هایی امکان پذیر است که بعد از ساعت 12:00 عصر ثبت شده باشد و این امکان تا ساعت 24:00 همان روز صورت امکان پذیر است ، از همین رو برای تغییر یا لغو سفارش ، از طریق راه های ارتباطی اطلاع رسانی کنید تا مبلغ شما ارجاع داده شود یا محصول مورد نظر را با تغییرات ذکر شده ارسال کنیم .